Att leva som alkoholist

Vorlesung·Reality-Show·Die Gesundheit
Vad är det som gör att alkoholisten börjar att dricka? Hur tar man sig ut problemen? Varför förknippas det med så mycket skam? Hur påverkar det familjen att leva med en alkoholist? Jag vet efter mina tolv år som alkoholist och fyra år med tuffa konsekvenser av mitt supande.