Mikael E. Widengren

Familie
Världens dyraste reklamplats kommer bli på Internet - Antalet "internetanvändare" i världen har ökat från 4,1 miljarder människor år 2019 till 4,9 miljarder människor år 2021.