Föreläsning PER-modellen 221017
Unbegrenzt beobachten für 365 Tage
Jedes Alter • Vorlesung • 1h

Föreläsningen gavs inom Programmet för Framtidens Välfärd: Vård och skola, utifrån samverkansprojektet Stöd vid demens.

Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)