Bygga altan - Gör det Själv
Unbegrenzt beobachten für 7 Tage
Jedes Alter • Kurse • Freizeit • Gartenarbeit • 11 min

I denna video kommer jag att gå igenom hur vi bygger en altan på marknivå.


Jag går även igenom..

Vad för material man ska använda.

Vilka verktyg vi använder för att göra jobbet så enkelt och smidigt som möjligt.


Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)