Det absolut nödvändiga
Sehen Sie wann immer Sie wollen, so oft Sie wollen
Jedes Alter

Ibland i livet hamnar man i situationer som man inte alls kunnat förbereda sig på, som ställer helt andra krav än man varit van med tidigare.

Då gäller det att kunna avgöra vad som är viktigast att prioritera för att nå de mest nödvändiga målen.


Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna för att lösa det absolut nödvändiga.

Keine Kommentare
(Video entsperren, um Kommentare zu lesen)