Dansmässan

Show
Stockholms enda publika mässa med totalt fokus på dans och koreografi! Danscentrum Stockholm presenterar Dansmässan som arrangerats årligen sedan flera år tillbaka. Mässan verkar som en festival och pågår i vanliga fall under tre dagar, på flera spelplatser runt om i Stockholm.

Danscentrum Stockholm presenterar Dansmässan som arrangerats årligen sedan flera år tillbaka.  Mässan verkar som en festival och pågår i vanliga fall under tre dagar, på flera spelplatser runt om i Stockholm. På mässan visas föreställningar, seminarier och showcases, både digitalt och live. Här ges möjlighet för dansintresserad publik att ta del av danskonst för olika målgrupper. Dansmässan är också en viktig plattform där dansföreställningar förmedlas till arrangörer i hela landet och är en mötesplats för branschen.


Urvalet till Dansmässan görs varje år av en urvalsgrupp som tillsätts specifikt för detta. Dansmässan erbjuder medlemmar i alla Danscentrums regionala medlemsföreningar att söka om medverkan i mässan genom en offentlig utlysning. Information om utlysning meddelas i medlemsbrev, på våra hemsidor och sociala medier på våren.