#1 RELATIONSSKOLAN - Hur Skapar Vi Kontakt På Små, Subtila Sätt?
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Health • Course • 14 min

Vi är sociala varelser med emotionella behov. Brist på kontakt eller upplevelsen av brist på kontakt triggar och reflekteras inombords som negativ känsla, samtidigt som vi alla gör vårt bästa att känna och skapa kontakt utifrån ens nuvarande förståelse, vetskap, rädslor & medvetande. Vi lider av ensamhet och isolering, på en daglig basis, när känslan av kontakt inte upplevs.


I det här avsnittet, så pratar vi om hur vi plockar upp kontakt, (ofta undermedvetet) genom små & subtila handlingar, samt å andra sidan - skapar icke-kontakt eller upplevelsen av avvisande, övergivande & brist på kontakt på olika små och subtila vis. Vi använder den här insikten och överblicken, för att skapa möjligheten för trygghet & djupare kontakt - med djupare emotionell intelligens och förståelse. Låt oss skapa värme inombords med varandra!


Ladda ner övning här: https://drive.google.com/file/d/1OwUGlCVs0UPVOLcql4wMw67FGI_JUs2o/view (KOPIERA OCH LÄGG LÄNKEN I EN WEBBLÄSARE - SE ELLER LADDA NER)

No comments
(Unlock video to read comments)