VÄRLDENS BÄSTA TILLIT
Watch whenever you want, however many times you want
All ages

Tillit är den viktigaste ingrediensen om du vill ha relationer, team och samarbete med högsta kvalitet. Du litar på andra och de litar på dej. Och ni litar på er själva. Men hur kommer man dit? Vad krävs av oss människor för att vi ska kunna bygga tillit?

I den här föreläsningen får du både genomgång av begreppet tillit och flera steg i arbetet på vägen dit, som du kan börja med direkt. Välkommen!

No comments
(Unlock video to read comments)