1. En tom hjärna
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • 9 min

Välkommen till del 1.

I den här filmen tar vi upp ämnen som: 

·       vikten av att se den stora bilden av relationer

·       vår stora längtan att stå upp för oss själva och LEVA livet fullt ut.

·       vikten av att ha en öppen mottagarplats eller som Eva Berlander säger; ”en tom hjärna” 

No comments
(Unlock video to read comments)