2. Den stora bilden
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • 15 min

Välkommen till del 2.


I den här filmen tar vi upp ämnen som: 

·       hjärnans förmåga att förändra sig själv

·       vår autopilot och dess betydelse

·       maktkamp = kamp om makten

·       skillnad på kunskap och kompetens

·       platsen emellan oss skapar våra relationer 

·       tomater, regn och andra associationer

No comments
(Unlock video to read comments)