Films by Tor Tuorda

Movies·Documentary
Tor Tuorda har under lång tid arbetat som fotograf, skribent och filmare knuten till föreningen Naturfotograferna. Hans ambition är att förmedla känsla och respekt för naturen, främst den gamla riktiga skogen med Kvikkjokk som utgångspunkt.

On this channel I will publish some of the films I have made from forests and mountains in Sábme, Sweden.