Del 2. Är du en hejare på tårtbakning?
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • Economy • 15 min

Vad har tårtbakning med bokförsäljning att göra?


Det får du veta i detta kursmoment – där du lär dig att se dig själv på ett nytt sätt!


Välkommen!


Fridah & Sara

No comments
(Unlock video to read comments)