Elvis Presley - Edvard Persson - Edith Piaf
Watch unlimited for 7 days
All ages • Music • Show • 1h 55 min

De kända artisterna gestaltas av:

Håkan Brinck som Elvis Presley

Michael Segerström som Edvard Persson

Maria Knutsson som Edith Piaf


Konserter innehåller många av deras kända låtar varvade med berättelser ut deras liv. En trevlig resa genom tiden tillsammans med musiken

No comments
(Unlock video to read comments)