Joel Mellin - klimat, miljö & hälsa

Lecture·Course·Health
På den här kanalen kan du lyssna till intressanta föreläsningar om klimat, miljö & hälsa. Senaste forskning inom de olika områdena presenteras. Lär dig mer om hur de olika ämnena hör ihop och hur vi tillsammans kan få en så bra planet som möjligt att leva på samtidigt som vi också har en bra livskvalité i vagdagen.

Joel Mellin är föreläsare och utbildad meteorolog. Han har även studerat näringslära, folkhälsa och socialpsykiatri.  I de olika föreläsnignarna får vi lära oss om klimatförändringar som påverkar oss och vad vi kan göra åt det. Miljöproblematiken tas upp och samanvävs med vår personliga hälsa. De åtta hälsonycklarna gås igenom på djupet livsstilsråd ges för de som önskar få en bättre mental, fysisk och andlig hälsa.