Hur du UNDVIKER STRAFF för glömt KÖRKORT
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • Course • 4 min

Har du verkligen skyldighet att ta med körkort? Vad är straffet om man glömmer körkortet hemma? Vad kan du göra om du nu glömt ta med dig körkortet?  


I denna video redogör vi för vad som gäller rent juridiskt med tips, råd och vägledning för dig – så att du vet vad du ska göra när du vill gå vidare med att hävda dina rättigheter.


Välkommen till Juridikskolan!

No comments
(Unlock video to read comments)