När får man FILMA någon annan
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Course • Lecture • 8 min

När är det egentligen tillåtet att filma någon annan? Är det olagligt att filma någon utan samtycke? Får man filma polisen? 


I denna video redogör vi för vad som gäller rent juridiskt med tips, råd och vägledning för dig – så att du vet vad du ska göra när du vill gå vidare med att hävda dina rättigheter.


Välkommen till Juridikskolan!

No comments
(Unlock video to read comments)