SKADESTÅND till INBROTTSTJUVEN
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Lecture • Course • 5 min

Är du verkligen ansvarig för att inbrottstjuven blir biten av din hund? Försvarar lagen verkligen förövaren? Vad är egentligen strikt ansvar?


I denna video redogör vi för vad som gäller rent juridiskt med tips, råd och vägledning för dig – så att du vet vad du ska göra när du vill gå vidare med att hävda dina rättigheter.


Välkommen till Juridikskolan!

No comments
(Unlock video to read comments)