Michael Axelsson Tenor

Music
Välkommen till min klassiska kanal här på Voyd! Jag är en operasångare från Värmdö, och älskar att dela med mig av både upplevelser och intressant bakgrund om musiken.

Michael Axelsson är operasångare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Han har framträtt som solist vid scener som Norrlandsoperan, Smålandsoperan, Drottningholms Slottsteater och Confidencen, och var en period en del av solistensemblen vid Landesbühnen Sachsen i Dresden, Tyskland. En bred verksamhet inom kyrkans ram har bland annat inneburit oratorier som Mozarts Requiem och Händels Messias, men också ovanligare verk som Brittens Saint Nicolas och Distlers Choralpassion. Michael har även ofta framträtt som Evangelist och tenorsolist i Bachs passioner, oratorium, mässor och kantater.


Michael är nu en del av Kungliga Operans Kör och har en bakgrund som körsångare i många av Sveriges mest framstående körer, exempelvis Eric Ericsons Kammarkör, Radiokören, Kungliga Musikhögskolans Vokalensemble och S:t Jacobs Kammarkör. Michael var även med i Världsungdomskören i 4 år, en erfarenhet som gett honom många vänner runt om i världen och en stor respekt för de många fantastiska kulturer som finns på hela vår jord.


Ett stort musikhistoriskt intresse har lett till egen forskning om olika tonsättare och verk, och Michael har bland annat arbetat mycket för Gustaf Nordqvists musik och räddat en stor del av hans originalmanuskript från att slängas bort, för några år sedan.


Tanken med denna kanal är att dela konserter med sånger från den klassiska repertoaren, tillsammans med intressanta berättelser och bakgrundshistoria om sångerna. Ibland kan jag även använda kanalen till att dela med mig till något välgörande ändamål som jag tycker är viktigt, ofta något som har med värdet av ett hållbart samhälle att göra, både för klimatet och ur ett kulturellt perspektiv.


Hoppas att du som tittar får glädje av den!