Micke Darmell

Lecture·Course
Micke Darmell en av våra mest uppskattade föreläsare i landet. Hans ämnen är möteskultur, en sund digital arbetsmiljö & privatliv samt relationer på och utanför arbetsplatsen. Han pratar om hur vi återtar vårt fokus på det som skapar värde och skapar mening i det vi gör.

Micke Darmell är sjukskötaren som startade en av Sveriges första eventbyråer i slutet av 80-talet. De senaste 12 åren har han varit en av våra mest uppskattade föreläsare i landet. Hans ämnen är möteskultur, en sund digital arbetsmiljö & privatliv samt relationer på och utanför arbetsplatsen. Han pratar om hur vi återtar vårt fokus på det som skapar värde och skapar mening i det vi gör. I en värld där ”det är mycket just nu” har blivit en norm är det viktigare än någonsin att återta makten över vår tid.