Smärta och njutning
Watch whenever you want, however many times you want
over-18 • Health • 47 min

Hur hör smärta och njutning ihop? Sara och Maria samtalar om det från olika perspektiv. Om hur man kan kompensera med njutning och lust när man lider av smärta av olika slag: exempelvis vid förlossning, efter operation och vid kronisk smärta. Och om den ljuvliga sortens smärta som leder till njutning! Vilken typ av smärta leder till något gott? Kan smärta i kombination med njutning vara läkande? 

No comments
(Unlock video to read comments)