PERelatioAB

Lecture
Korta föreläsningar om stöd enligt PER-modellen®till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreläsningarna vänder sig till alla som är involverade i stödverksamhet till personer med demenssjukdom.

Korta föreläsningar om stöd enligt PER-modellen®till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreläsningarna vänder sig till alla som är involverade i stödverksamhet till personer med demenssjukdom.