Maria Andersson - Flickor med ADHD
Watch unlimited for 2 days
over-15 • Lecture • Courses • Health • 2h 49 min

Vad innebär egentligen ADHD för Flickor?

Hur kan man upptäcka, hjälpa och stödja?


Maria Andersson är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult. Hon har bred kunskap inom området eftersom hon själv har ADHD.

Creator has disabled comments