Sankt Lars sjukhus "Där satt ju dårarna"
Watch unlimited for 7 days
All ages • Documentary • 49 min

Filmen handlar om fem fd patienter som berättar öppet om sin tid på Sankt Lars sjukhus. Tidsperioden är ca 1960-2000. Med i filmen är också Lars H. Gustafsson som ger en bild av hur begravningsplatsen intill sjukhuset sköts idag. För att ge en nyanserad bild av dagens psykiatri har jag också låtit intervjua Åsa Westrin, professor och överläkare i psykiatri.


Detta är min första dokumentärfilm. Jag har som ambition att väcka tankar kring psykisk ohälsa och bidra till att minska stigmatiseringen.

Creator has disabled comments