Unga Klara

Theater
Välkommen till Unga Klara On Demand!

I dessa tider önskar vi på Unga Klara fortsätta erbjuda högkvalitativ scenkonst för barn, unga och vuxna. Vi vet att scenkonst på skärm aldrig kan ersätta mötet som uppstår mellan publik och skådespelare i den levande konstform som teater är men Unga Klara On Demand erbjuder er det nästbästa!


Vårt uppdrag är att spela om det allra viktigaste och att göra livsbejakande teater även om det svåra, farliga och obekväma. Barn och unga har rätt till teater av högsta konstnärliga kvalitet, därför arbetar Unga Klara undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv. Med blicken inställd på framtidens barn bedriver vi vår verksamhet, ständigt i dialog med samhälle och publik i den konstnärliga processen.


På publikens begäran gör nu filmarna Milja Rossi och Karl-Oskar Gustafsson tillsammans med regissören Farnaz Arbabi en en filminspelning av succéföreställningen "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar". Mellan den 13 januari-31 mars kan du bänka dig för en visning var du än befinner dig i Sverige och utomlands. Vid några utvalda tillfällen under perioden kommer publiken även att erbjudas möjlighet att delta i publiksamtal. Skolklasser blir också inbjudna till workshops och andra typer av interaktivitet och samtal.

Foto: Mats Bäcker