SEK 99 to unlock
Watch unlimited for 30 days
All ages • Hälsa • Kurser • 2299 min • a year ago

Yin och yang symboliserar varandras motsatser men kompletterar varandra. Yang anses vara det aktiva och dynamiska, medan yin står för vilande och reflekterande. Båda behövs för balans.

No comments
(Unlock video to read comments)