Eva Berlander

Foredrag·Familie
Eva Berlander är mentaltränare och terapeut med 30 års erfarenhet. Hon är föreläsare, håller utbildningar och är författare till flertal böcker varav hennes signaturbok ”Att leva istället för att överleva”.