#203: Män behöver ta större ansvar för jämställdheten i samhället - Vladimir Ahmed
Se når du vil, hvor mange ganger du vil
Alle aldre • 2h 18 min

Navid pratar med föreläsaren Vladimir Ahmed om jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetet bakom “Vi är Sverige-metoden” där Vladimir träffar utrikesfödda män för att prata om normer, värderingar och inkludering för att lättare bli en del i det svenska samhället. De pratar också om bråket på sociala medier efter sexköpsbrottet med Paolo Roberto, olika tillvägagångssätt för att stötta män som mår dåligt och vad män egentligen har för ansvar gentemot kvinnors rättigheter i samhället.


Ingen kommentarer
(Lås opp video for å lese kommentarer)