Energiarena 2020

Föreläsning

Energidataföreningen (EDF) är en leverantörsoberoende och icke-kommersiell förening för företag och organisationer inom energibranschen. EDF arbetar med de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete.

På VOYD kan ni nu ta del av Energiarena 2020!