Energiarena 2020
Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar

Välkommen till Energiarena 2020! Det här är en digital version av några av föredragen som vi skulle ha kört på Sigtunahöjden. Det handlar om aktuella saker inom både elmarknadshubben och om informationssäkerhet. Hoppas du får både glädje och nytta av att ta del av materialet!


ELMARKNADSHUBBEN

- Senaste nytt om elmarknadshubben, Martin Olin, Svenska kraftnät

- Erfarenheter från införande av Elhubb i Norge, Christian Grödum, CGI Norge


INFORMATIONSSÄKERHET

- Säkerhetsskyddslagen och NIS, ett övergripande perspektiv, Mikael Rosenqvist, Luleå Energi

- Erfarenheter om Informationssäkerhetsklassning och säkerhetsskyddsklassning, Ola Sten, Försäkringskassan

- Microsoft berättar om Cloud Act och regelefterlevnad. Hur ser Microsoft på hantering av känslig information? Daniel Sörlöv, Microsoft

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)