140 kr för att låsa upp

Reaktiva hundar - Ur etologiskt perspektiv

Titta när du vill, hur många gånger du vill
Alla åldrar • Föreläsning • Kurs • Serie • 3548 min • för ett år sedan

Reaktiva hundar brukar vara hundar som ofta syns och hörs, men det kan även vara hundar som ofta misstas för coola hundar. Precis som begreppet stress kan reaktivitet definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv man väljer.


Etolog Anna-Maria Svedberg har hållit kurser för så kallade reaktiva hundar sedan 2014. Hon använder en etologisk definition av reaktivitet, och menar att alla hundar är reaktiva, bara mer eller mindre. Precis som med vilket annat personlighetsdrag som helst!


Det är dock de hundar som reagerar starkt genom att synas och höras som ofta blir klassade som reaktiva och vars ägare gör allt de kan för att förstå och hjälpa sin hund.


Nu har du möjlighet att ta del av föreläsningen Reaktiva hundar online för att lära dig mer om personlighetsdraget reaktivitet och hur du kan hjälpa din hund att reagera mer sansat.


-Vad är reaktivitet ur ett etologiskt perspektiv

-Vilka hundar är reaktiva och varför?

-Hur ser man att en hund är reaktiv?

-Hur hjälper vi reaktiva hundar?

Inga kommentarer
(Lås upp video för att läsa kommentarer)