2. Den stora bilden

2. Den stora bilden

Välkommen till del 2.


I den här filmen tar vi upp ämnen som: 

·       hjärnans förmåga att förändra sig själv

·       vår autopilot och dess betydelse

·       maktkamp = kamp om makten

·       skillnad på kunskap och kompetens

·       platsen emellan oss skapar våra relationer 

·       tomater, regn och andra associationer