6. Pojken på Ica

6. Pojken på Ica

Välkommen till del 6.


I denna del kommer vi ta upp ämnen som: 

·       kommunikation handlar sällan om ord utan mer om våra mikrorörelser som speglas fram och tillbaka mellan oss. 

·       Pojken på ICA – ett exempel på kommunikation som leder till kontakt

·       Vikten av att "gå isär" för att kunna vara ihop