Site upgrades

🛠 Today we are performing planned updates to the underlying system and you may therefore experience performance issues from time to time. Thank you for your patience, we will remove this info once we are done.

3rd

3rd

Med utgångspunkt i Newtons tredje lag, som beskriver förhållandet mellan aktion och reaktion, har 3rd fokus på människans handlingar och dess konsekvenser.

Vad händer när vi stöter samman?Vad händer när våra privata sfärer möts??

Vilken effekt har våra handlingar som individer, samhälle och kultur på ett globalt plan? Kommer våra förfäders val eller icke val ifatt oss? Kommer vår livsstil och konsumtion påverka oss inom vår livstid? Även om vi är förbundna med varandra, vår miljö och vår planet och bandet inte alltid är omedelbart synligt, så är vi i gemenskap och organism tätt sammanflätade och betydande i varandras världsbilder.