Fri Tanke

Föreläsning
Fri Tanke är ett vetenskapsförlag som strävar efter att popularisera vetenskap samt öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Vi gör rum för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet - i upplysningens anda.

För att kunna bygga ett faktabaserat och konstruktivt samhälle behövs både kunskap, erfarenhet och uppmärksam blick. På Fri Tanke gör vi rum för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet  - i upplysningens anda. Vi strävar efter att popularisera vetenskap samt öka kunskapen om verkligheten och oss själva. 


Fri Tanke befinner sig i gränslandet mellan filosofi, vetenskap, politik och kultur.