Dela

<p>Denna film är uppdelad i 15 korta filmer där varje avsnitt ger konkreta tips &amp; råd. Dels för dina egna möten men också för din organisation. I filmen hittar du både tips av Heléne Arvidsson och av hennes kollega Micke Darmell. Vi lovar mer effekt av dina möten om du följer våra råd! Lycka till!</p><p><br></p><p>Kontaktuppgifter:</p><p><br></p><p><strong>Heléne Arvidsson</strong></p><p>Strategisk rådgivare &amp; föreläsare</p><p>079-100 44 75</p><p><a href="mailto:[email protected]" rel="noopener noreferrer" target="_blank">[email protected]</a></p><p><a href="http://www.gr8meetings.se/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.gr8meetings.se</a></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Micke Darmell</strong></p><p>Föreläsare &amp; författare</p><p>070-642 54 00</p><p><a href="mailto:[email protected]" rel="noopener noreferrer" target="_blank">[email protected]</a></p><p><a href="http://www.gr8meetings.se" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.gr8meetings.se</a></p><p><br></p><p><br></p>