Elvis Presley - Edvard Persson - Edith Piaf

Elvis Presley - Edvard Persson - Edith Piaf

De kända artisterna gestaltas av:

Håkan Brinck som Elvis Presley

Michael Segerström som Edvard Persson

Maria Knutsson som Edith Piaf


Konserter innehåller många av deras kända låtar varvade med berättelser ut deras liv. En trevlig resa genom tiden tillsammans med musiken