Masarin Consulting

Föreläsning

Masarin Consulting Group levererar konsulttjänster och rådgivning inom Organisation-, Verksamhet- och IT-utveckling. Målet med våra tjänster och vårt förhållningssätt är att du som kund ska få en mer välmående och produktiv organisation.