Värdedriven utveckling och DevOps

Värdedriven utveckling och DevOps

Workshopen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap på en teoretisk nivå, samt förstå hur DevOps som metod hänger ihop med ett värdedrivet arbetssätt.