Mi Ridell

Bli bättre på digitala möten

Bli bättre på digitala möten

Bli bättre på digitala möten

Filmen är 17 minuter lång och uppdelad i tre delar; tekniktips, kroppsspråket i bild och samspelet under mötet.


Mi rekommenderar att du pausar en stund efter varje del och funderar över hur just du gör. 

Vad kan du eventuellt förändra, förbättra och tänka mer på?


Inledning

Tekniktips (1.20-5.58)

Ditt kroppsspråk i bild (5.59-13.37)

Ert samspel i det digital mötet (13.38-17.15) 

Avslutning

Har du redan köpt videon?Logga in på ditt konto för att titta. Streama så många gånger du vill under 1 vecka