Odla i Trädgård och Växthus

Trädgård
Den här sidan är för dig som vill få mer inspiration, tillgång till exklusivt material och som vill stötta vårt arbete med Facebook-gruppen "Odla i Trädgård och Växthus"

Växthusen har en lång historia och har använts för olika syften. Det vanligaste och första man tänker på är odling av grönsaker och blommor. Växthus för hemmabruk har idag oftast samma syfte: hobbyodling av grönsaker och blommor. Det som driver kan t ex vara känslan av att själv kunna plocka färska grönsaker som man vet vart de kommer ifrån och hur de är odlade. Ibland kan det vara en skyddad fikahörna i grönskan som lockar, men då är nog ofta hela växthuset snarare tänkt att vara en fröjd för ögat och inte gommen.