4. Prestationsångest

4. Prestationsångest

Prestationsångest –  vem känner inte till det begreppet. Den stora frågan hur du skall lära dig att hantera, begripa och göra den till din medhjälpare för att nå dina mål. Vi vill alla prestera men gärna med mindre ångest och mera glädje i botten.