5. Motivation

5. Motivation

Motivation –  Självledarskap och SDT – self determination theori är på modet och det handlar om kompetens, självständighet och relationer vi fördjupar motivationen med en motivationsformel som kommer öppna dörrar för just dig och ge dig drivkraft med 100oktan bränsle. Din ”motivationsmuskel” kommer att älska detta.