7. Vad är mental träning?

7. Vad är mental träning?

Mental träning –  du läser träning. Det handlar om att träna för att utvecklas. Hjärnan skiljer inte på fantasi och verklighet om du programmerar den rätt. Vi visar dig hur du skall programmera din hjärna till att bli omedvetet kompetent och få saker och ting att bara gå av sig själv.