Bygga altan - Gör det Själv

Bygga altan - Gör det Själv

I denna video kommer jag att gå igenom hur vi bygger en altan på marknivå.


Jag går även igenom..

Vad för material man ska använda.

Vilka verktyg vi använder för att göra jobbet så enkelt och smidigt som möjligt.