De förlorade barnen
Titta obegränsat i 7 dagar
Alla åldrar • 29 min

Jag vill göra en film som försöker se nyanserat och hyfsat objektivt på kunskapsläget om barn och unga som finns i dygnsvård. Att det finns olika förklaringar, men också att det helt godtyckligt kan drabba fel personer och familjer.


Barnen

Jag har kommit i kontakt med barn som idag är vuxna berättar vilken tur de haft att socialtjänsten funnits och många gånger räddat deras liv bokstavligen. Det finns tyvärr de barn som kommer under radarn och råkat väldigt illa ut på olika sätt efter att de blivit omhändertagna. Många gånger beskriver de att de önskat att få vara kvar hemma trots att de vet att den miljön inte heller var bra. Sen pratar jag med barn som befinner sig i samhällsvård just nu och de mår dåligt. En del vill bara hem till sina föräldrar.


Föräldrarna

Många föräldrar känner sig oskyldigt anklagade och bestörta över att deras familj har splittrats. En pappa är anklagat för att ha haft sex med sin son. Detta har han friats för i alla instanser, ändå får han inte träffa sin son. En mamma försökte skydda sin son från pappan som misshandlade pojken fysiskt och psykiskt, idag har pappan ensam vårdnad.

Det finns också de föräldrar som berättar att de varit i en sådan kris i livet att det inte funnits någon annan utväg för familjen än att söka hjälp och därför är de tacksamma att deras barn fått komma till en trygg plats under tiden som de ordnat upp sitt liv.

Jag vill visa att det är inte bara är missbrukare som får sina barn omhändertagna idag, utan människor från alla samhällsskikt. I domstolarna ser man inte det som kallas för “parenting alienation”, eller föräldraalienation. Det är helt vanliga vårdnadstvister där den ena ofta försöker smutskasta den andra föräldern. Barnen kommer sällan till tals i domstolen trots att det är därför som alla är där.

Det står i SoL att socialtjänsten ska arbeta för att familjen ska återförenas, men detta sker allt för sällan, trots att är lag. Detta ämne är också aktuellt nu när barnkonventionen har blivit lag 2020.

Kreatören har inaktiverat kommentarer