Vårkonsert 2021

Vårkonsert 2021

Stockholms Gosskörs samtliga körgrupper ger en förinspelad vårkonsert från Nacka Aula. Under rådande pandemi har de äldsta koristerna i Manskören tvingats stanna hemma p.g.a. de restriktioner som råder. Vanliga fysiska repetitioner har bytts ut mot digitala repetitioner eller repetitioner i mindre grupper.


Dirigenter: Karin Skogberg Ankarmo, Magnus Bergman och Carina Olofson


Efter köpt biljett kan man se konserten i 30 dagar.