Från Otrygg till Trygg Anknytning

Från Otrygg till Trygg Anknytning

Kärleksfulla och hälsosamma relationer är mångas dröm. Att få leva i en härlig relation med kärlek, attraktion, näring och lekfullhet. En relation som utvecklar oss och tar oss närmare den person vi vill vara och det liv vi vill leva. Fysiskt, psykiskt, socialt och andligt.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Men trots denna djupa längtan efter kärlek har många av oss inte kunskapen om hur vi på djupet skapar en sådan relation.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vi tänker ofta att det ska lösa sig av sig själv, eller att om vår partner bara ändrade sig så skulle det bli annorlunda. Eller så lurar vi oss själva och tänker att det blir bättre med nästa partner.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Det är vår övertygelse att vi alla har potentialen att skapa vår drömrelation. En relation som utvecklar oss och tar oss närmare den person vi vill vara och det liv vi vill leva. Fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Bara vi får lära oss hur. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vi kommer att dela med oss av;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Anknytningsteorin
  • Mönstren som står i vägen för kärlek och närhet⠀⠀⠀
  • Vägen från otrygg till trygg anknytning⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Några av våra bästa verktyg⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Vill du veta mer om oss, gå in på

www.trainingforlove.com