Sjumilaskogen
Watch whenever you want, however many times you want
over-7 • Documentary • 1h

FILMEN SJUMILASKOGEN är en vacker film om den riktiga skogens väsen och värden för människor, djur och växter. Filmens fokus är Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokks kommun, och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog, ett cirka 30 kvadratmil stort område med naturskog och urskog.


I filmen skildras de samiska spår från äldre tiden som endast går att hitta i den riktiga skogen. Forskare intervjuas om värdet av stora sammanhängande skogsområden för den biologiska mångfaldens långsiktiga överlevnad. Lina Burnelius från Skydda skogen beskriver hur nuvarande kalhyggesbruk inte kan fortsätta, för arternas och klimatets skull. Mikael Niemi läser en vacker och tankeväckande dikt. Inflyttade människor berättar om att det var naturen och skogen som fick dem att flytta till Jokkmokk. Turismföretagare och renskötare skildrar sin verklighet med gammelskogen som bas. En låt av musikern Stefan Sundström finns med i filmen, som han fick inspiration till efter ett besök i Sjumilaskogen. Artisten Maret Sofia Jannok beskriver renskötselns erfarenheter av skogspolitiken och sjunger/jojkar en låt hon tillägnar de som skyddar skogar i Sápmi. Biologen Mars Karström berättar om hur hotade arter bidrar till att skydda gammelskogar.


Mellan intervjuer och skildringar av mänskligt liv visar filmen mängder av läckra miljöbilder, arter och landskap. Sjumilaskogen visar en av de få riktiga skogar som finns kvar i Sverige.


Filmen ackompanjeras av ljuvlig musik av den lulesamiska musikgruppen Jarŋŋa, men även av Thomas Öbergs speakerstämma. Thomas är känd som fältreporter i Naturmorgon på P1, men också som författare till den nyutgivna boken Fjällrand - de krokiga tallarnas land.


Filmens längd: 61 minuter.

Produktionsår: 2022.

Foto, ljud, klipp: Tor L. Tuorda.

Projektledare: Lars-Ture Lindholm.


No comments
(Unlock video to read comments)