Betydelsen av stöd enligt PER-modellen
Watch whenever you want, however many times you want
All ages • Health • 3 min

Samtal med Distriktsläkare Torgny Jarl kring betydelsen av att ge stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Genom kommunens anhörigstöd och PER-modellen kan människor befinna sig i ett sammanhang där deras välbefinnande är i fokus utifrån flera professioner.

Creator has disabled comments