Föreläsning PER-modellen 221017
Watch unlimited for 365 days
All ages • Lecture • 1h

Föreläsningen gavs inom Programmet för Framtidens Välfärd: Vård och skola, utifrån samverkansprojektet Stöd vid demens.

No comments
(Unlock video to read comments)